Plan dnia

 • 6:00-8:30
 • 8:30-9:00
  • -ś›niadanie
  • -zaję™cia zintegrowane
  • -zajęcia dodatkowe wg zainteresowań„ dziecka wg propozycji rodziców np ję™zyk angielski
 • 10:30- 10:45
  • -II śniadanie
 • 10:45- 11:30
  • -dowolne zabawy dzieci wg zainteresowań„
  • -spacer w okolicy przedszkola
  • -zabawy na powietrzu w ogrodzie przedszkolnym
  • -wycieczki piesze w pobliżu przedszkola
 • 11:30-12:00
  • -obiad
 • 12:00- 13:30
  • -zajęcia zintegrowane
  • -indywidualna praca korekcyjno-wyrównawcza
  • -indywidualne zaję™cia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci
  • -swobodna zabawa w kącikach zainteresowań„
 • 14:00
  • -podwieczorek
 • 14:00-17:00
  • -dowolne zabawy dzieci w salach dydaktycznych lub na podwórku, przedszkolnym, rozchodzenie się dzieci do domu.

Dzieci odbierane są tylko przez rodziców lub osoby upoważnione pisemnie