Publikacje

Wpływ programów telewizyjnych na rozwój i zachowanie dzieci przedszkolnych: otwórz

Zabawa a twórczość plastyczna dziecka w wieku przedszkolnym: otwórz

Poczytaj mi Mamo, poczytaj mi Tato: otwórz

Rozwijanie aktywności twórczej i jej wpływ na wychowanie dziecka w wieku przedszkolnym : otwórz

Jak pomóc dziecku nadpobudliwemu : otwórz

Charakterystyka dziecka dojrzałego do podjęcia nauki w szkole : otwórz

Multi-sensoryczna nauka języka angielskiego w przedszkolu: otwórz

Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym: otwórz

Rola muzyki w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym: otwórz