Film promujący nasze Przedszkole

OGŁOSZENIE

Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do PM Nr 3 w Łańcucie na rok szkolny 2021/22. Proszę potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do przedszkola w formie pisemnego oświadczenia Druk do pobrania w placówce lub na stronie internetowej zakł. Rekrutacja

INFORMACJA

Drodzy Rodzice. Informujemy że od 19 kwietnia zostaje wznowiona praca przedszkola. Zapraszamy serdecznie dzieci. Do zobaczenia!

DRODZY RODZICE

MEN rozszerzyło grupę osób, które będą miały prawo posłać dzieci do przedszkola mimo nowych obostrzeń: otwórz

Czasowe zamknięcie przedszkola

Od 27.03 do 18.04 br czasowe ograniczenie funkcjonowania przedszkola. Zajęcia opiekuńcze zapewniamy wyłącznie dla dzieci rodziców - pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej).

Nauczanie w okresie czasowego zamknięcia przedszkola

Od 27.03.2021 r do 18 kwietnia 2021 odbywać się będzie nauczanie zdalne

REKRUTACJA 2021/22

Szanowni Rodzice. Od 8 lutego br. rozpoczyna się proces rekrutacji na rok szkolny 2021/22. Informacje w zakładce REKRUTACJA.

dokumenty związane z procedurami COVID PM3 2020

Dokumenty do pobrania i podpisania przez rodziców znajdują się w zakładce DLA RODZICÓW

Funkcjonowanie Przedszkola

Funkcjonowanie Przedszkola od 1 Września 2020r. otwórz pdf

KONTAKT

    Kochanowskiego 1D
    37-100 Łańcut
    tel: (017)225 41 74
    e-mail: przedszkole3lancut@gmail.com
       

Biuletyn informacji publicznej

Patronat honorowy

Informacje o naszej placówce

Nasze przedszkole zlokalizowane jest w dzielnicy Łańcut-Podzwierzyniec. Jest to budynek wolnostojący z dużymi przestronnymi salami dydaktycznymi. Przedszkole otoczone jest bogato zazielenionym ogrodem. Wschodnia część‡ ogrodu wyposażona jest w sprzę™t ogrodowy, który sukcesywnie wymieniany jest na nowy

plac zabaw zlokalizowany na terenie naszego Przedszkola

zielony ogród otaczający budynek

Główny budynek Przedszkola

Jesteśmy placówką, która zapewnia dziecku ciepłą rodzinną atmosferę, która pomoże przezwyciężyć tęsknotę za domem. Częste spacery, zabawy na świeżym powietrzu, ćwiczenia ogólnorozwojowe pozwalają dzieciom na prawidłowy rozwój fizyczny. Ciekawe zajęcia dydaktyczne prowadzone z wykorzystaniem różnorodnych form i metod rozwijają sferę™intelektualną naszych dzieci.

sala dydaktyczna

główny korytarz z szatnią

sala dydaktyczna

Promujemy uzdolnienia i zainteresowania naszych wychowanków poprzez udział w konkursach międzyprzedszkolnych, ogólnopolskich, regionalnych(patrz osiągnięcia).

Przedszkole liczy 5 oddziałów.
Czynne jest w godzinach 6:00-17:00