Film promujący nasze Przedszkole

Spotkanie organizacyjne

Informacje dotyczące ubezpieczenia znajdują się w zakładce Dla Rodziców

regulamin elektronicznej ewidencji e-dziecko

Regulamin elektronicznej ewidencji czasu pobytu dziecka eDziecko w zakładce DLA RODZICÓW

system ewidencji e-dziecko

Od 01.03.br.obowiązuje system e-dziecko. Weryfikacja pobytu dziecka na stronie internetowej www.edziecko.dipolpolska.pl, (login: numer karty;hasło:imię dziecka). Prosimy o codzienne rejestrowanie obecności dziecka poprzez zbliżenie karty do czytnika.

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2019/20 oraz załączniki dokumentów do pobrania znajdują się w zakładce REKRUTACJA

Rekrutacja 2019/2020

Klauzula o ochronie danych osobowych

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych znajduje się w zakładce dla rodziców

KONTAKT

    Kochanowskiego 1D
    37-100 Łańcut
    tel: (017)225 41 74
    e-mail: przedszkole3lancut@gmail.com
       

Biuletyn informacji publicznej

Patronat honorowy

Informacje o naszej placówce

Nasze przedszkole zlokalizowane jest w dzielnicy Łańcut-Podzwierzyniec. Jest to budynek wolnostojący z dużymi przestronnymi salami dydaktycznymi. Przedszkole otoczone jest bogato zazielenionym ogrodem. Wschodnia część‡ ogrodu wyposażona jest w sprzę™t ogrodowy, który sukcesywnie wymieniany jest na nowy

plac zabaw zlokalizowany na terenie naszego Przedszkola

zielony ogród otaczający budynek

Główny budynek Przedszkola

Jesteśmy placówką, która zapewnia dziecku ciepłą rodzinną atmosferę, która pomoże przezwyciężyć tęsknotę za domem. Częste spacery, zabawy na świeżym powietrzu, ćwiczenia ogólnorozwojowe pozwalają dzieciom na prawidłowy rozwój fizyczny. Ciekawe zajęcia dydaktyczne prowadzone z wykorzystaniem różnorodnych form i metod rozwijają sferę™intelektualną naszych dzieci.

sala dydaktyczna

główny korytarz z szatnią

sala dydaktyczna

Promujemy uzdolnienia i zainteresowania naszych wychowanków poprzez udział w konkursach międzyprzedszkolnych, ogólnopolskich, regionalnych(patrz osiągnięcia).

Przedszkole liczy 5 oddziałów.
Czynne jest w godzinach 6:00-17:00